Kolejna edycja programu Działaj Lokalnie

Działaj Lokalnie 2024

Od kilkunastu już lat Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu (DKB) realizuje w powiecie dębickim Program „Działaj Lokalnie”. Rozpoczynająca się właśnie edycja jest edycją jubileuszową. Zbiega się ona z przypadającymi na 2024 r. takimi rocznicami jak: 20 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 35 rocznica wolnych wyborów parlamentarnych z 1989 roku, 25 rocznica przystąpienia Polski do NATO. Jest to również 15 rocznica realizacji „Działaj Lokalnie” przez DKB.

Zaskoczenia, a zarazem zadowolenia z takiej zbieżności rocznic nie kryje Zbigniew Nosal, prezes DKB. „To naprawdę ciekawe, że w bieżącym roku, 2024, łączą się tak ważne wydarzenia w skali Polski, Europy i świata. Do tego dochodzi jeszcze jubileusz 15 edycji „Działaj Lokalnie” w powiecie dębickim, uruchomionego i realizowanego przez DKB. Koincydencja rocznic i wydarzeń, a także procesów z nich wynikających, to faktycznie tematy warte uwydatnienia”.

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu dębickiego zainteresowane udziałem w tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” mogą składać wnioski w terminie od dnia 26 kwietnia do 27 maja 2024 r. Należy je składać wyłącznie online, poprzez Generator dostępny pod adresem: https://generatorspoleczny.pl/. Czas na realizację zakwalifikowanych projektów to od 3 do 6 miesięcy, a wysokość dotacji do pozyskania to kwota do 6.000 zł.

W dniu 17 maja 2024 r. (piątek), o godz. 17:00, odbędzie się spotkanie informacyjne online z koordynatorami „Działaj Lokalnie” w powiecie dębickim, podczas którego zostaną przedstawione i omówione główne założenia i cele tegorocznej edycji Programu. Podmioty, osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, do dnia 15 maja 2024 r. (środa), muszą zgłosić chęć uczestniczenia w nim na adres: poczta@dkb.info.pl. Udział w spotkaniu nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Więcej informacji o Programie „Działaj Lokalnie” edycja 2024 można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu (https://dkb.info.pl/), w zakładkach: DZIAŁAJ LOKALNIE oraz: AKTUALNOŚCI DKB. Dodatkowe informacje o „Działaj Lokalnie” również na: http://dzialajlokalnie.pl.

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Siecią Ośrodków Działaj Lokalnie, w tym Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu oraz Lokalnymi Partnerami: Gminą Pilzno i Gminą Żyraków

Zdjęcia