Obwieszczenie Burmistrza Pilzna

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pilzno

Pliki do pobrania: