Tadeusz Pieczonka zaprzysiężony na Burmistrza Pilzna

Tadeusz Pieczonka Burmistrz Pilzna

Tadeusz Pieczonka został dziś zaprzysiężony na Burmistrza Pilzna. Podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej kadencji 2024-2029 ślubowanie złożyli również nowo wybrani Radni, którzy dokonali wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pilźnie. Nowym przewodniczącym został Bogdan Rębiś, natomiast funkcję wiceprzewodniczących sprawują Bogusław Noga oraz Wojciech Górka. W inauguracyjnej sesji uczestniczyli liczni goście, na czele z posłem Janem Warzechą, starostą dębickim Piotrem Chęćkiem, przewodniczącym Rady Powiatu Michałem Maziarką, członkiem Zarządu Powiatu Tomaszem Lesiakiem, mieszkańcami miasta i gminy Pilzno, sołtysami, lokalnymi przedsiębiorcami, a także pracownikami urzędu i podległych jednostek.

Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny - Jan Strzała. Zarówno burmistrz Tadeusz Pieczonka, jak i radni Rady Miejskiej odebrali zaświadczenia o wyborze. Rotę ślubowania radnych odczytał najmłodszy w radzie Krzysztof Kosowski. Następnie radni wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczących.

Musimy dbać o całą naszą gminę i zgodnie współpracować, aby nie zawieść zaufania mieszkańców - powiedział Bogdan Rębiś, radny już od 7 kadencji.

Po złożeniu ślubowania burmistrz Tadeusz Pieczonka serdecznie podziękował Ewie Gołębiowskiej za pracę na rzecz rozwoju miasta i gminy Pilzno, przekazując również życzenia oraz kwiaty.  

Czuję się zobowiązany wobec mieszkańców i zobligowany do ciężkiej pracy na rzecz miasta i gminy Pilzno. Myślę, że będziemy współpracować ponad podziałami dla dobra mieszkańców - podkreślił burmistrz Tadeusz Pieczonka.

Ewa Gołębiowska piastowała funkcję burmistrza od 2010 roku. Ustępująca burmistrz przekazała gratulacje Tadeuszowi Pieczonce oraz radnym, dziękując współpracownikom i całej naszej lokalnej społeczności za 14 lat współdziałania, które przełożyło się na realizację wielu inwestycji i zadań. - To był zaszczyt i przywilej służyć Wam jako burmistrz - podkreśliła.